Scala för Java utvecklare

Syftet med denna sida är att ge några konkreta kodexempel för svenska Java-utvecklare (och även för engelskspråkiga via de mer fullständiga kodexemplen som nedansammanfattas på svenska) som illustrerar på vilket sätt Scala kan vara bättre än Java. Självklart finns det massor av potentiella exempel, men den som är seriöst intresserad kommer förstås att läsa en eller flera böcker om Scala.

Målgruppen för den här sidan är inte de som redan är frälsta, utan snarare vanliga Java-utvecklare som egentligen inte brukar vara tillräckligt intresserade för att fördjupa sig i ett nytt programmeringsspråk (men som kanske kommer att bli det är förstås en förhoppning).

Målsättningen för exemplen nedan är alltså att främst jämföra med Java-kod som kan kännas onödigt omständlig och att visa hur man skulle kunna göra på ett alternativt sätt om man i stället skulle implementera och kompilera sina JVM-class-filer med Scala-källkod i stället för med vanlig Java-källkod.

Genom att ha ett tydligt fokus på Java, med Java-klasser (t.ex. JUnit-klasser) och Java-interface i exemplen, som samarbetar med lite Scala-kod, så bör det också framgå att det är möjligt att gradvis börja använda Scala, tack vare kompatibiliteten med Java. (se även FAQ angående kompatibilitet mellan Scala och Java)

På följande externa sidor kan du hitta fler länkar till information av typen "Scala for Java developers":

/ Tomas Johansson, Januari 2010

Uppdatering April 2013: Jag har nu skapat ett SBT-projekt på github ("scalaForJavaDevelopers") med exekverbara kodexempel.