Java saknar ett kraftfullt frågespråk som liknar LINQ (C#.NET) medan Scala har query expressions

Om man använder Java så kan man själv t.ex. implementera en variant av Specification pattern (se ett exempel på den länkade sidan nedan) och hjälpmetoder för att filtrera ut en delmängd av en kollektion, men Scala erbjuder mycket bättre möjligheter för att både filtrera och transformera kollektioner, såsom listor och arrayer

På websidan som länkas nedan finns exempel på några queries som är hämtade från Microsoft's LINQ-sidor, och som har "översatts" till liknande Scala-kod:
Scala query expressions can be used for queries similar to some C# LINQ expressions

/ Tomas Johansson, 2010-01-19