Interoperabilitet mellan Scala och Java och tredjepartsbibliotek.

Detta är självklart ingen direkt anledning till att börja använda Scala, men det är ändå viktigt att poängtera för den som annars tror att man måste konvertera en befintlig applikation till Scala för att kunna börja använda Scala.

Scala är väldigt kompatibelt med Java, inklusive tredjepartsbibliotek såsom t.ex. det populära Spring framework.

Sidan som länkas nedan visar ett kodexempel på ett s.k. Repository-interface (som abstraherar dataåtkomsten) som är definierat som ett Java interface som returnerar en Collection av Person-objekt.

Den Person-klassen är en Scala-klass. Sidan visar också två stycken implementationer av Repository-interfacet, en Java-implementation (som förstås använder Scala-klassen) och en Scala-implementation (men båda använder Spring framework's JdbcTemplate klass) av Java-interfacet.

Slutligen anropas de båda klassernas implementationer, via polymorfiska anrop på det gemensamma interfacet, från en Java-klass.

Länk till sidan med källkod (och med engelska kommentarer):
Scala - Java - interoperability example using the Spring framework's JdbcTemplate)

/ Tomas Johansson, 2010-01-19